Международния ден на жената – история и традиция


Happy-International-Womens-Day-March-8-P-560x780Осми март-ден, на които се отбелязва миналото, настоящето и бъдещето на жените по света.
Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществени постижения на жените.
Първият Ден на жената е отбелязан на 23 февруари 1909 г. в САЩ по инициатива на Американската социалистическа партия.
Идеята за създаване на международен ден на жената се появява след бурната индустриализация и икономическа експанзия в началото на 20 век, която поражда протести за подобряване условията на труд. Календарната дата се свързва с първата масова проява на жени работнички, състояла се на 8 март 1857 г. в Ню Йорк. Жените от шивашки и текстилни предприятия излизат на протест против лошите условия на труд и ниските заплати. Работничките са атакувани и разпръснати от полицията. Две години по-късно, на същия месец, тези жени създават своя първи работнически синдикат.
В следващите години следват други протести, най-известният от които е през 1908 г., когато жените организират шествие през Ню Йорк с искания за по-кратък работен ден, по-добро заплащане и право на гласуване. На 27 август1910 г. в Копенхаген се провежда първата международна конференция на жените, организирана от социалистическия интернационал. По предложение на германската социалистка Клара Цеткин се приема: Всяка година в една от първите недели на пролетта да се празнува деня на работничките и на международната им солидарност, с цел да се мобилизират широките женски трудови маси за борба за равноправие с мъжете във всички обществени сфери на живота.

На следващата година, Международният ден на жената е отбелязан от повече от един милион хора в АвстрияДанияГермания и Швейцария, а през 1913 г. във Франция и Русия. В редица страни по целия свят, като Русия, Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Монголия, Сърбия, Камерун, Украйна, Виетнам, Куба, Китай и други, Международният ден на жената е национален празник и неработен ден.

В България 8 март първоначално се отбелязва с беседи в тесен кръг на социалисти през 1911 година, през 1915 год. е първото публично честване. Като общо български празник Осми март започва да се празнува след 9 септември 1944 година.В началото по предприятия, заводи, учреждения се правят събрания, на които се отчита приносът на жените в производството, културата, науката и обществения живот. След 1960 год. честването взема особено широки размери и става любим празник на жените от всички възрасти.

У нас 8 март се утвърждава и битува не само като Ден на жената, но и като Ден на майката. Много жени на този ден получават стихове, подаръци и цветя. Всяка година, един ден в годината е отреден само на жената- на майката, на съпругата, на колежката, на приятелката. Магично време, в което почитаме Майката Природа като създателка на всичко и всички ни и Жената като майка – създателка и носителка на красотата и нежността.