Архив от септември 2015

Традиционно българско облекло за малки и големи.


Традиционното българско облекло неотменно присъства във всекидневния народен живот – в ежедневния и в празничния бит, където материалните и духовните явления взаимно се проникват и допълват. Народното облекло, наред с езика и песенното творчество, е специфично културно явление с дълъг исторически живот. То е най-пълноценният източник за разкриване на етническото eдинство и многообразие на традиционната […]